وضعیت


ثبت درخواست تعدیل زمان بازپرداخت

مشتری گرامی

تمامی موارد زیر را میبایست تکمیل نمایید

 


 


در صورتیکه مایل هستید درخواست تعدیل زمان بازپرداخت قرارداد ارسال نمایید پس از تایید شرکت لیزینگ اقتصاد نوین و اطلاع رسانی به جنابعالی همراه داشتن مدارک و حضور افراد ذیل هنگام مراجعه الزامی می‌باشد:

1- دفترچه قسط قرارداد

2- اصل قرارداد فعلی

3-   حضور شخص مستاجر به همراه دسته چک مربوط به حسابی که بابت تضمین قرارداد چک صادر نموده است و کارت حساب بانکی

4- حضور ضامنین قرارداد فعلی به همراه دسته چک مربوط به حسابی که بابت تضمین قرارداد چک صادر نموده است

5- سند پرداخت اقساط معوق

پس از بررسی درخواست جنابعالی، جهت هماهنگی لازم بابت مراجعه شما به شرکت لیزینگ اقتصاد نوین تماس گرفته خواهد شد