ثبت درخواست اشخاص حقوقی

با توجه به تغییر سیاست‌های شرکت لیزینگ اقتصاد نوین از سال 1389 و توجه ویژه به مشتریان شرکتی و همسو با سیاست‏های بانکداری شرکتی و اختصاصی بانک اقتصاد نوین، نگاه خاصبه مقوله لیزینگ شرکتی و لیزینگ اختصاصی داشته است و نگرش و سیاست‏های خود را ازلیزینگ خرد به لیزینگ شرکتی و اختصاصی تغییر داده است و با برنامه‏ریزی‏های متعاقب این دو سیاست در حال حرکت به سمت ایجاد لیزینگ الکترونیک می‏باشد.

وجوه تمایز لیزینگ شرکتی و اختصاصی با لیزینگ خرد به طور خلاصه عبارتند از:

-کمک به رشد و بالندگی صنایع و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و خدمات.
-ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای محصولات تولیدی شرکت‏های طرف قرارداد با شرکت لیزینگ.
-استفاده از بازارهای مکمل مشتریان شرکتی و ایجاد هم افزایی بابازارهای ثانویه شرکت‏ها در مقایسه با مشتریان حقیقی که مصداقی برای آن وجودندارد.
-کمک به صنایع متوسط و تبدیلی در جهت نوسازی خطوط تولید وتجهیزات و افزایش میزان صادرات.
-رغبت و انگیزه مشتریان به ارتقای لیزینگ الکترونیک و تمایل این مشتریان به استفاده از ابزارهای نوین و الکترونیک.
-قابلیت اعتبارسنجی و ایجاد رتبه‏بندی اعتباری قابل اتکاتر مشتریان شرکتی نسبت به مشتریان خرد.


لذا اشخاص حقوقی جهت ثبت درخواست خود می‌توانند فرم پرسشنامه اعتباری اشخاص حقوقی را تکمیل نموده و به همراه مدارک و مستندات لازم جهت تشکیل پرونده قید شده در فایل ارسال نمایند

:شماره فکس

88552437-021

آدرس ایمیل:

Marketing@enleasing.com