اتمام همکاری لیزینگ اقتصاد نوین با شرکت مهرگان تاکسی الوند
Created by mahmadi on 07/06/2017 02:20:18 ب.ظ


با توجه به عدم همکاری مناسب شرکت مهرگان تاکسی الوند در طول مدت قرارداد ، موضوع قرارداد فوق کان­ لم یکن تلقی شده و قرارداد آن شرکت از درجه اعتبار ساقط ­گردید


rating
  نظرات کاربران